Marcel Torres Duo

“Guitarra (Marcel Torres) i percussió (Edgar Massegú): Música mediterranea!!!”


Concerts

 L’Edgar Massegú i en Marcel Torres treballen de manera molt personal les sonoritats d’arrels mediterranies.
Amb només una guitarra i un “petit kit” d’instruments de percussió construeixen un univers de cançons propies en que les melodies més primitives es fusionen amb compassos trencats i atípics ritmes d’amalgama.
Se senten molt comodes expandint els límits deis seus instruments.
Utilitzen afinacions diferents per a la guitarra i una nova tecnica de mans i peus desenvolupada exclusivament pera les seves noves cançons.