NIT de la GUITARRA

SPECIAL CONCERT!!!!       TICKETS

Lloret de Mar, 10 de Setembre 21h

Església de St. Romà

  • Tots els músics del Festival: 10 Guitarristes + 1 Violoncel·lista + 1 Flauta
  • Todos los músicos del Festival: 10 Guitarristas + 1 Violonchelista + 1 Flauta
  • All the musicians of the Festival: 10 Guitarists + 1 Cellist + 1 Flute
  • Tous les musiciens du Festival: 10 guitaristes + 1 violoncelliste + 1 Flute
  • Alle Musiker des Festivals: 10 Gitarristen + 1 Cellist + 1 Flute
  • Alle muzikanten van het festival: 10 gitaristen + 1 cellist + 1 Flute
  • Все музыканты фестиваля: 10 гитаристов + 1 виолончелист + 1саксофон