QUARTET “AL-HAMRA”

“Quartet de Guitarres Flamenques, format per guitarristes de primer nivell, Héctor Delgado, Josele Rider, Javier Moreno i Marc Segura!!!

www.cuartetoalhamra.com

Concerts:


L’original Quartet de Guitarres Flamenques “Al-Hamra” interpreta obres compostes pel mestre Manuel Granados, ambientades en el repertori dels guitarristes més importants de la segona meitat de segle XIX i de la primera meitat de segle XX, mitjançant un recorregut històric-musical per les diferents formes de composició de la guitarra solista i pels guitarristes flamencs que van marcar les pautes estilístiques amb el seu toc contribuint a la consolidació del concertisme a la guitarra flamenca.